Thứ Ba, ngày 06 tháng 9 năm 2011

Tiếu Lâm : Tiếu Vương Hội trước 1975

Mời giải trí với Tiếu Vương Hội rất nổi tiếng trước 1975 với các Danh Hài như Thanh Việt, Phi Thoàn, Tùng Lâm, La Thoại Tân, Khả Năng, Thanh Hoài, Tú Trinh,...


Không có nhận xét nào: